Föreningen

Släktforskarförening ...
startade på riktigt den 7 februari 1991.  Innan dess hade en interrimstyrelse sitt första möte. Det skedde den 26 november 1989. Det första protokollet är daterat 1991-02-07. I styrelsen ingick då Ted Rosvall (ordförande),  K.G. Johansson (v. ordförande), A.M. Wickman (t.f. sekreterare)  och styrelseledamöter var Lennart Hofling, Viola Svensson och Gunvor Johansson.

Intresset för släktforskning har ju vuxit de senaste åren och tack vare Internet har man kunnat forska på ett helt annat sätt än tidigare. Med all digitalisering av kyrkböcker, husförhörslängder och olika arkiv är det mera åtkomligt det man söker. Svaren man får på sina frågor kommer snabbare och allt blir bara mer och mer spännande ...