GDPR

Nya personuppgiftsförordningen.
Vi vill härmed meddela vilka uppgifter vi har på er medlemmar och vad vi använder dem till:

Vi har namn, adress, telefonnummer och e-postadresser till våra medlemmar.
Uppgifterna används för att kunna göra medlemsutskick och för att komma i kontakta med er medlemmar.

Uppgifterna sparas så länge ni är medlemmar + ytterligare ev. ett år i en Excel-fil och det är kassören och ordförande som har tillgång till dem.