Kinneved

Historik: Pastorat: -1961 Kinneved och Vårkumla, 1962- Kinneved, Vårkumla, Börstig och Brismene.

 
Kinneveds kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Kinneveds församling i Skara stift. Den har varit sockenkyrka för Kinneveds socken och är belägen strax utanför Kinnarp i Falköpings kommun i Västergötland.
Kyrkan är en absidkyrka i romansk stil från 1100- och 1200-talen. Murarna är av kalksten med fyllning av kullersten och bruk, i absiden är murarna 1,5 meter tjocka. Både på in- och utsidan är murarna putsade och vitkalkade. Utanför långhusets södra vägg finns "Kinnevedskistan", en romansk gravvård från 1100-talet med två kors i sten.
Kryssvalven inne i kyrkan är senmedeltida och dekorerades 1953 med grå och röda band i medeltida stil. Läktaren tillkom 1733, men flyttades 1820 då kyrkorummet förlängdes. 1786-87 gjorde man om altarprydnader, bänkar och sakristian.
År 1871 uppsattes ett nytt kors överst på tornets spira efter att det gamla blåst ned 1869.
Kinneved Hembygsförenings gravstensinventering på Kinneveds Kyrkogård  
Sök mer på Wikipedia