Karleby

Historik: Pastorat: till omkring 1430 Karleby, Lovene och Leaby, därefter Slöta. Förväxla ej med Kareby, (Göteborgs och Bohus län

 
Karleby kyrka är en kyrkobyggnad i Karleby som tillhör Slöta-Karleby församling i Skara stift. Den har alltsedan medeltiden varit sockenkyrka i Karleby socken.
Kyrkan är byggd 1839 i empirestil. Kyrkan ersatte en hög absidkyrka med torn. Öster om kyrkan går en av Sveriges allra äldsta vägar genom ett område med en mängd stenkammar-gravar från bondestenåldern.
Kyrkans förnämsta prydnad är ett triumfkrucifix, troligen från 1200-talet, som nu är placerad över predikstolen. Dopfunten av sandsten är från medeltiden. En kalkduk av svart sammet med silverbroderier från 1800-talet hänger på en av väggarna. Två kollekthåvar härstammar från 1768. Vinkannan i svenskt silver skänktes till kyrkan 1850. Två av ljuskronorna härstammar från 1700-talet. I sakristian finns två länstolar från 1700-talet, i ett av fönstren står ett kristallkors, och två ljusstakar och ett krucifix från Oberammergau är placerade på det lilla altaret
 
Sök mer på Wikipedia