Jäla

Historik: Pastorat: -1961 Grolanda, 1962- Floby. 

 
Jäla kyrka är en medeltida kyrka i Jäla som tillhör Floby församling i Skara stift.
Kyrkan byggdes under missionstiden på 1100-talet och var då en romansk kyrka med rakslutet kor. Den nuvarande kyrkan byggdes 1787 på samma grund. Kvar av den ursprungliga byggnaden är endast långhusets murar och dörren till sakristian. Det tresidiga koret byggdes 1787 och sakristian tillkom 1791. Tornet som byggdes 1824 ersatte ett äldre torn som möjligen byggts redan på medeltiden. Kyrkan genomgick en större renovering 1924 där korväggens fönster murades igen när en altaruppsats i nyklassisk stil installerades. Altartavlan från 1926 är målad av stockholmskonstnären Edvard Berggren. Altarets krucifix från Oberammergau tillkom 1963. Tre av ljuskronorna är från 1700-talet och predikstol och bröstläktare är från 1800-talet.
Dopfunten av sandsten med åtta arkadfält på cuppan är kyrkans äldsta föremål och kommer sannolikt från den medeltida kyrkan. En orgel med sju stämmor, byggd av Smedmans Orgelbyggeri AB, tillkom 1985.
Förr fanns i kyrkan även "Jälaskrinet", som är ett relikskrin av kyrko-byggnadstyp från 1100-talets slut. Jälaskrinet består av vackert bearbetade förgyllda kopparplåtar stående på lejontassar gjutna i brons. Av text på skrinet framgår att det bland annat innehållit reliker från Johannes döparen och Sankta Ursula. Jälaskrinet finns nu på Västergötlands museum i Skara
 
Sök mer på Wikipedia