Friggeråkers socken

Friggeråkers socken i Västergötland ingick i Gudhems härad och är sedan 1971 en del av Falköpings kommun

Socknen har medeltida ursprung.
 
Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Friggeråkers församling och för de borgerliga frågorna bildades Friggeråkers landskommun. 
Landskommunen uppgick 1952 i Falköpings stad som 1971 ombildades till Falköpings kommun. Församlingen uppgick 2010 i Mössebergs församling.
 
Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Gudhems härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente Livkompaniet och Västgöta regemente, Gudhems kompani.

Namnet skrevs 1311 Frigiär aker och kommer från kyrkbyn. Efterleden är åker. Förleden har tidigare ansetts innehålla gudinnenamnet Frigg men den har förslagits i stället innehålla fridhgärdh, 'förlikning' och syfta på en åker där tvister bilagts.
 
Sök mer på Wikipedia