Högstena

Historik:  Pastorat: -1961 Dala, 1962- Stenstorp 
Högstena kyrka är en kyrkobyggnad i Högstena belägen nedanför Plantaberget och som tillhör Dala-Borgunda-Högstena församling i Skara stift. Den har alltsedan medeltiden varit sockenkyrka i Högstena socken. Kyrkan uppfördes under 1100-talets senare hälft. Kyrkan hade fram till 1700-talet ett torn som revs och ersattes med ett vapenhus och en klockstapel. År 1566 när danskarna härjade i Västergötland, så brände danska knektar av nästan hela kyrktaket. Under 1800-talet var kyrkan rivningshotad, men planerna avstyrdes och kyrkan renoverades 1907. Senare restaurerades även kyrkan 1927, 1949 och 1964. Kyrkans inre täcks av långa senmedeltida kryssvalv. Långhuset är avgränsat från koret med en triumfbåge.
 
Sök mer på Wikipedia