Hällestad

Historik: Pastorat: Floby. Län: -1951 Älvsborgs län, 1952- Skaraborgs län.

 

Hällestads kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Floby församling i Skara stift. Den har alltsedan medeltiden varit sockenkyrka i Hällestads socken. 
När den gamla kyrkobyggnaden revs år 1899 påträffades material från en medeltida stavkyrka. Väggplankorna har stått upp med tvärspånt i syllarna. Syllarna har varit försedda med dropphål för regnvattnets avrinning. Man fann en över sex meter lång bjälke, med så kallade laxstjärtar i ändarna, som troligen har haft till uppgift att som tvärsyll stödja långsyllarna mellan de egentliga tvärsyllarna. Av det påträffade materialet finns även två hammarband och portalplankor med ett rakt överstycke.
Dopfunten från 1200-talet som troligen kommer från den medeltida kyrkan finns fortfarande kvar. En vapensköld över ätten Silversvärd är uppsatt i kyrkan. Altaruppsatsen, i primitivt snide från 1682, restaurerades 1936. År 1953 moderniserades kyrkan. Nya bänkar monterades in enligt förslag av arkitekt Anders Ekman. Kyrkan ommålades invändigt och försågs med elektriskt ljus och elvärme. En orgel med sju stämmor som byggts av firman Orgeltjänst Wedrup i Uppsala installerades 1954. Kyrktornet är försedd med två kyrkklockor. Storklockan är från 1863 och lillklockan från 1854. Båda är gjutna av C. A. Norling i Jönköping.
 
Sök mer på Wikipedia