Falköpings östra socken / landsförsamling

Falköpings östra socken i Västergötland ingick i Vartofta härad och området är sedan 1974 en del av Falköpings kommun.
Socknen har medeltida ursprung under namnet Agnestads socken. Under medeltiden ingick socknen i Ållebergs fjärding.
Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Falköpings landsförsamling, gemensam med Falköpings västra socken, och för de borgerliga frågorna bildades Falköpings östra landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Vartofta landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun. Församlingen uppgick 1983 i Falköpings församling som utökades 2006.
Namnet skrevs på 1200-talet Falakopog och  innehåller områdesnamnet Falan och köpunger, 'handelsplats'.
 
Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Vartofta härad.
 
Medeltid
Socknen hette Agnestads socken under medeltiden (1396 stavat Angnistada Soken och 1397 Agnastadha sokn), men från 1400-talet började den även kallas Falköpings socken (stavatFalochöpungx sokn 1420).
  
Sök mer på Wikipedia


Agnestad kyrkoruin
 
Platsen för kyrkan ska ha invigts av biskop Sigfrid. På 1100-talet byggdes där en rundkyrka i sten. Utgrävningen av kyrkoruinen 1901 visade dock att det fanns gravar från 1000-talet under kyrkans vägg, varför man kan anta att där först stått en stavkyrka i trä.