Brunnhems socken

Brunnhems socken i Västergötland ingick i Gudhems härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun.

Socknen har medeltida ursprung.
Sockenkyrkan Stenstorps kyrka är gemensam med Stenstorps och Södra Kyrketorps socknar och ligger i Stenstorps socken.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Brunnhems församling och för de borgerliga frågorna bildades Brunnhems landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Stenstorps landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun.Församlingen uppgick 2006 i Stenstorps församling.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Gudhems härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente Livkompaniet och Västgöta regemente, Gudhems kompani.

Namnet skrevs 1390 Brwnnem och kommer från kyrkbyn. Efterleden är hem, 'boplats; gård'. Förleden kan innehålla brunn, 'källa; brunn' syftande på en källa vid den gamla kyrkan.Förr skrevs namnet Brunums socken.

Sök mer på Brunnhems hembyggsförenings hemsida
och på  Wikipedia 

Gudhems härad


 


Brunnhemsberget