Dala socken

Dala socken i Västergötland ingick i Gudhems härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun.
En del av tätorten Stenstorp samt kyrkbyn Dala med sockenkyrkan Dala kyrka ligger i socknen.

 

Socknen har medeltida ursprung.

 

 

Gudhems härad
 

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Dala församling och för de borgerliga frågorna bildades Dala landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Stenstorps landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun. Församlingen uppgick 2010 i Dala-Borgunda-Högstena församling.

 

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Gudhems härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente Livkompaniet.
Namnet skrevs 1308 Dalum och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller plural av dal och syftar på nedsänkt mark vid kyrkan.


Sök mer på Dala-Borgunda-Högstena Hembygds- och Fornminnesförening och på

Wikipedia