Börstigs socken

Börstigs socken i Västergötland ingick i Frökinds härad, med en mindre del före 1887 i Redvägs härad, och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun.

Socknen har medeltida ursprung.

Före 1540 införlivades Mussla socken (Sandhems socken) och omkring 1550 Döve socken, dock ej jordebokssocknen. Före 1887 tillhörde en mindre del, Kringlarp, Redvägs härad och Döve by tillhörde Kärråkra jordebokssocken Ås härad. 1887 övergick dessa delar till denna socken och Frökinds härad, och överfördes samtidigt från Älvsborgs län till Skaraborgs län.

 

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Börstigs församling och för de borgerliga frågorna bildades Börstigs landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Frökinds landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun.Församlingen uppgick 2010 i Åsarps församling.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Frökinds härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente, Vilska kompani och Västgöta regemente, Laske och Vartofta kompanier.
Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Frökinds härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente, Vilska kompani och Västgöta regemente, Laske och Vartofta kompanier.
 
Namnet skrevs 1397 Birghestighe och kommer från kyrkbyn. Efterleden är stig, 'stig, väg'. Förleden kan möjligen innehålla byrghe syftande på en borganlägg.

Sök mer på Börstigs Hembygdsförening och Wikipedia