Vartofta-Åsaka

Historik: Namn: -1885 Åsaka (i Vartofta härad), 1885- Vartofta-Åsaka. Län: -1889 huvuddelen i Skaraborgs län, del (Öja) i Älvsborgs län, 1890 överfört Öja till Skaraborgs län, därefter helt i samma län. Tingslag: -1912 Slättäng, 1913-1970 Vartofta och Frökind, 1971- Falköpings tingsrätt. Pastorat: -1927 Vartofta-Åsaka och Kälvene, 1927- Yllestad

 
Vartofta-Åsaka kyrka är en medeltida kyrkobyggnad i Falköpings kommun som tillhör Yllestads församling i Skara stift.
Kyrkans äldsta delar härrör från 1100-talet eller 1200-talet. År 1795 genomgick kyrkan en större renovering och kryssvalven byggdes bort och ersattes med tunnelvalv och innertaket blev himlat. De järnbeslagna dörrarna till sakristian och vapenhuset är kvar sedan medeltiden.
I sakristian står ett ståndur från 1768 som tillverkats av Jonas Beckman. Ovanför dopaltaret på korets södervägg hänger ett kors från 1828. I koret står en dopfunt i sandsten från 1200-talet. Vid en restaurering på 1800-talet fick kyrkan en ny altartavla målad av fröken A. Wirgin. Då installerades även en orgel. Orgeln byttes ut 1967, men den gamla fasaden behölls. I sakristian finns ett broderat bokbräde från 1614 och ett votivskepp från 1947. En samling värjor från de adliga släkterna på bygden förvaras i vapenhuset.
 
Sök mer på Wikipedia