Brismene socken

Brismene socken i Västergötland ingick i Frökinds härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun.Socknen har medeltida ursprung.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Brismene församling och för de borgerliga frågorna bildades Brismene landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Frökinds landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun.Församlingen uppgick 2002 i Kinneveds församling.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Frökinds härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente, Vilska kompani och Västgöta regemente, Laske kompani.

Sök mer på  Kinneveds Hembygdsförenings
hemsida om Brismene och på Wikipedia