Bjurums socken

Bjurums socken i Västergötland ingick i Gudhems härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun

Socknen bildades 1768 genom sammanslagning av Mårby socken och Hångers socken vars jordebokssocknar kvarstod separata till 1892. 

Gudhems härad


 
Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Bjurums församling och för de borgerliga frågorna bildades Bjurums landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Gudhems landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun. Församlingen uppgick 2006 i Gudhems församling.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Gudhems härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente Livkompaniet.
Namnet skrevs 1431 Bywreem och kommer från gården Stora Bjurum. Efterleden är hem, 'boplats; gård'. Förleden innehåller bjur, 'bäver.

Sök mer på Wikipedia