Hornborga socken

Hornborga socken i Västergötland ingick i Gudhems härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun.
Socknen har medeltida ursprung.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Hornborga församling och för de borgerliga frågorna bildades Hornborga landskommun.
Guhems härad
Landskommunen uppgick 1952 i Gudhems landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun. Församlingen uppgick 1989 i Broddetorps församling och återbildades 2006 med utökad omfattning.
Sockenkyrka är Broddetorps kyrka som är gemensam med andra socknar och ligger i Bolums socken. Hornborga medeltidskyrka revs på 1820-talet
Namnet skrevs 1378 Hoornboro och kommer från kyrkbyn som troligen fått sitt namn från ett ånamn Hornbora. Namnet betyder troligen den hornbärande', det vill säga den som gör en krok.

Sök mer på Wikipedia