Grolanda socken

Grolanda socken i Västergötland ingick i Vilske härad, före 1896 även en del i Frökinds härad, och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun
Grolanda socknen har medeltida ursprung. 1757 införlivades Skärvums socken.

Grolanda kyrksocken var före 1896 delad i en större del öster om Lidan vilken utgjorde Grolanda jordebokssocken och kommun, tillhörig Frökinds härad, samt en mindre del väster om Lidan (Rya rote) som ingick i Jäla jordebokssocken och kommun, tillhörig Vilske härad. . Efter gränskorrigering överfördes Rya rote till Grolanda jordebokssocken och kommun, samtidigt som hela Grolanda överfördes till Vilske härad.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Grolanda församling och för de borgerliga frågorna bildades Grolanda landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Vilske landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun. Församlingen uppgick 2002 i Grolanda-Jäla församling som 2010 uppgick i Floby församling.
Namnet skrevs 1397 Grolande och kommer från en bebyggelse vid kyrkan. Namnet innehåller troligen groland, 'äng med rik gräsväxt'.

Sök mer på  Wkipedia