Floby socken

Floby socken har medeltida ursprung. Senast omkring 1690 införlivades Vist socken.
Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Floby församling och för de borgliga frågorna bildades Floby landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Vilske landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun. Intill ån Lidan i socknens sydvästar del finns byn Vist, som är känd sedan 1400 talet. Under medeltiden var Vist egen socken och hade en egen kyrka. Kyrkan övergavs under 1500 talet. Idag finns bara grunden kvar.

 
Byn Bragnum i socknens södra del är känd sedan 1361 då namnet stavades Brragneem. Strax norr om finns klosterhemmet Kulla, vars namn 1490 stavades Kwlla. Järporna är två gårdar i sockenens östra del och namnet är känt sedan 1350 då det stavades Gaerpene. Byn Västorp  i socknens västar del är känd sedan 1462 då namnet stavades Wästathorpp eller Wästtatorp.

Stationssamhället
År 1857 drogs Västra stambanan genom sockens norra del och man anlade en station, Sörby station, strax väster om Sörby kyrkby. Redan 1868 kom man att flytta stationen två kilometer västerut till den plats där vägen mellan Floby kyrkby och Trävattna socken korsade järnvägen. Stationen kom nu att ligga i norra delen av Floby socken, men det var först 1912 som stationen och det därikring uppväxta stationssamhället bytte namn till Floby.

Sök mer på Wikipedia