Göteve

Historik: Pastorat: Floby. Förväxla ej med Götene.

 
Kyrkan - romansk absidkyrka från 1100-talet med i huvudsak 1700-talsinteriör, vars naivistiskt utförda muralmålningar och barocka takmålningar fångar uppmärksamheten. Den välbevarade dopfunten från kyrkans byggnadstid med sin dekorativa, germanska  ranka på cuppans översida är värd ett studium. Främst bör dock uppmärksamheten riktas mot det kristushuvud från mitten av 1200-talet, en gång tillhörigt ett krucifix, som är placerat i södra korfönstret. Detta arbete tillhör de konstnärligt sett allra finaste alster vi äger i Sverige från denna tid; ett oerhört levande och expressivt ansikte, där lidandets ögonblick fångats i pannans rynkning, de tunga ögonlocken och den halvöppna munnen, som uttalar orden: - Herre, varför har du övergivit mig?
 
Sök mer på Wikipedia