Gökhem

Historik: Pastorat: -1961 Gökhem, Marka och Sörby, 1962- Gökhem, Marka, Sörby, Vilske-Kleva och Ullene

 
Kyrkan är enligt Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister byggd "under 1100-talet eller tidigt 1200-tal" Den har ett mycket kort kor. Även sakristian och vapenhuset är från medeltiden. I norr är en romansk portal bevarad. Två dopfuntar finns, båda daterade till 1100-talet. Den drokronologiska dateringar av ekvirke från koret visar dock att trädet som virket kommer ifrån fälldes år 1077, varmed man kan anta att kyrkan invigdes cirka år 1078. Kyrkan är mest känd för sina valvmålningar utförda av målaren Amund, samme mästare som 1494 dekorerat Södra Råda gamla kyrka i Värmland.
Kyrkan har under medeltiden genomgått tre renoveringar. En i början av 1300-talet då takstolarna över det ursprungliga långhuset tillkom och en i slutet av 1300-talet då långhuset förlängdes åt väster. År 1485 slogs de nuvarande valven och kyrkan smyckades med målningar i blågrått, brunt, grönt och gult. Målningarna i långhusvalven är original från 1485, medan övriga målningar skadats under årens lopp och blivit bättringsmålade och på så vis förvanskade
 
Sök mer på Wikipedia