Gudhem

Historik: Pastorat: -1360 eget, 1360-1961 Gudhem, Östra Tunhem och Ugglum, 1962-1988 Gudhem, Östra Tunhem, Ugglum,Broddetorp, Hornborga, Sätuna, Bolum och Bjurum, 1989- Gudhem, Östra Tunhem, Ugglum, Broddetorp och Bjurum. 

 
Kyrkan byggdes efter grundandet av Gudhems kloster, någon gång mellan 1160 och 1200. Kyrkan som är byggd av sten hade ursprungligen ett smalare, rakslutet kor, vilket revs när kyrkan förlängdes mot öster 1811-1815. Kyrkan stod i sitt ursprungliga skick fram till 1560-talet, då den plundrades och brändes. I mitten på 1600-talet uppfördes ett gravkor för släkten Kafle-Soop, men detta revs vid renoveringen i början av 1800-talet. Tornet byggdes under en omfattande restaurering 1900.
Interiören restaurerades 1951-1952. Den omgestaltades och en ny sakristia tillbyggdes i norr 1979. Korfönstret har en glasmålning av Harald Lindberg.
 
Sök mer på Wikipedia