Friggeråker

Historik: Pastorat: till 1400-talet Friggeråker och Torbjörntorp, sedan Falköping.

Friggeråkers kyrka är en kyrkobyggnad i Friggeråker som tillhör Mössebergs församling i Skara stift. Kyrkan som är ritad av arkitekten Rolf Bergh uppfördes 1955 i en valkonstruktion av tegel. Intill den moderna kyrkobyggnaden finns ruinen efter en medeltida stenkyrka från 1100-talet. Enligt den äldre västgötalagen utstakades platsen av den helige Sigfrid på 1000-talet. Den allra första kyrkan var troligtvis en stavkyrka men under 1100-talet eller början av 1200-talet så byggdes en kyrka i sten. Kyrkan brändes ned år 1566, återuppbyggdes men revs år 1871
Altarskåpet från 1700-talet kommer från den äldre kyrkan. Dopfunten i kalksten är utförd i formen av en sjubladig blomma med en silverskål föreställande de sju paradisfloderna. Silverkronan över dopfunten är en symbol för treenigheten som hänger från himlastegen. Konstsmidet på kyrkportarna framställer hednatemplet i brand, sankt Sigfrids mission, det gamla kyrkobygget samt bygden och den nya kyrkan
 
Sök mer på Wikipedia