Floby

Historik: Senast omkring 1690 införlivat Vist. Pastorat: åtminstone till 1546 Floby, Göteve, Elin, Vist, Trävattna och Hällestad, sedan Floby, Vist, Göteve, Trävattna och Hällestad, därefter -1961 Floby, Göteve, Trävattna och Hällestad, 1962- Floby, Göteve, Trävattna, Hällestad, Grolanda och Jäla.

 
Floby kyrka är en kyrkobyggnad i Floby som tillhör Floby församling i Skara stift. Kyrkan uppfördes år 1845 i nyklassisk stil och ersatte en medeltida kyrka som revs. Kyrkans byggmästare var Fredrik Sundler, patron på Vårgårda herrgård. Kyrkan är en av Skara stifts större landsortskyrkor med plats för 600 personer. Tornkammaren och tornspiran tillkom vid en renovering 1877-1878.
Den medeltida sockenkyrkan var vid 1600-talets slut i dåligt skick och byggdes om 1750. Kyrkan revs fullständigt 1844. Altartavlan från 1878 med korintiska kolonner och förgyllda kapitäl med motivet Jesus välsignar barnen är målad av Mårten Eskil Winge. Två träskulpturer vid altaret är från den gamla, medeltida kyrkan. Dopfunten i odekorerad sandsten anses vara tillkommen under åren 1175-1275. Predikstolen är jämngammal med kyrkan. Orgeln från 1968 är byggd vid Olof Hammarbergs orgelbyggeri i Göteborg
 
Sök mer på Wikipedia