Fivlered

Historik: Namn: Pastorat: -1961 Böne, 1962- Norra Åsarp. Län: -1973 Älvsborgs län, därefter Skaraborgs län.

 
Kyrkan uppfördes under medeltiden på en holme omfluten av Ätran och vid sjön Lönerns norra ände. Kyrkans skyddade läge medförde att den under medeltiden kunde användas som tillflyktsort i orostider. Kyrkobyggnadens östra del med koret tillbyggdes år 1741, då tillkom även vapenhuset av trä.
Kyrkans äldsta inventarie är den medeltida dopfunten av sten. En altaruppsats föreställande Kristus på korset och två kvinnogestalter på ömse sidor, skänkta av lagman Johan Timell år 1792, finns på det gamla stenaltaret. Nummertavlan är av gustaviansk stil med hållare i form av en uppåtriktad hand. Orgeln från år 1927 är byggd av Herman Nordfors & Co i Lidköping och omfattar sex stämmor. I klockstapeln hänger en medeltida klocka och en från 1699.

Sök mer på Wikipedia