Slöta socken

Slöta socken ingick i Vartofta härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun.
Socknen har medeltida ursprung. Under medeltiden ingick socknen i Ållebergs fjärdning.
Omkring 1545 införlivades Saleby övre socknen och efter 1680 Smeby socken och Falekvarna socken.
 
                                                                                   
Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de Kyrkliga frågorna till Slöta församling och för de borgliga frågorna billdades Slöta landskommun.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Vartofta härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente, Vartofta kompani och Västgöta regemente, Vartofta kompani.            

Namnet skrevs 1350 Slötum och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller plural av slöt, 'sluttning' syftande på den branta terrängen vid kyrkan.
Mer finns att läsa på  Wikipedia