Dala

Historik: Pastorat: förr troligen Dala och Högstena, omkring 1400-1961 Dala, Borgunda och Högstena, 1962- Stenstorp.

 
Dala kyrka är en kyrkobyggnad i Dala som tillhör Dala-Borgunda-Högstena församling i Skara stift. Kyrkan uppfördes 1877-78 i nygotisk stil som ersättning för en riven medeltidskyrka, som var försedd med kalkmålningar, troligen av mäster Amund.
Den nya kyrkans altartavla är ett ungdomsverk av Olle Hjortzberg. Dopfunten i sandsten är från 1200-talet och kommer från den medeltida sockenkyrkan. Orgeln är från 1893 och byggd av Olof Hammarberg i Göteborg. Storklockan skänktes år 1653 av Anna Bonde och Bengt Ribbing

Sök mer på Wikipedia