Börstig

Historik: Före 1540 införlivat Mussla, omkring 1550 införlivat Döve (delvis; 1883 återstoden överförd från Kärråkra). 1886 huvuddelen till Skaraborgs län och mindre del (Kringlarp) i Älvsborgs län 1887 överfört Kringlarp till Skaraborgs län.

 
Börstigs kyrka är en kyrkobyggnad i Börstig som tillhör Åsarps församling i Skara stift. Den uppfördes 1823 och ersatte en tidigare medeltida kyrka. Börstigs socken hade under medeltiden ytterligare två kyrkor, en i Mussla och ytterligare en i Döve by, båda övergavs på 1500-talet.
Predikstolen och altartavlan är utförda i senbarock stil, från omkring 1730.
Dopfunten i sandsten i romansk stil härrör från den medeltida kyrkan
Kyrkklockorna från 1790 respektive 1893 hänger i den fristående klockstapeln

Sök mer på Wikipedia