Brismene

Historik: Pastorat: -1961 Börstig, 1962- Kinneved. 

 
Brismene kyrka är en kyrkobyggnad i Brismene. Den är församlingskyrka i Kinneveds församling i Skara stift.
Kyrkan uppfördes 1863 efter ritningar av arkitekt Per Ulrik Stenhammar och målades 1871. Tidigare hade Brismene en medeltida kyrka som nu är riven.

Sök mer på Wikipedia