Borgunda

Historik: Namn: förr även Borna. Pastorat: till omkring 1400 eget, därefter -1961 Dala, 1962- Stenstorp
Kyrkan uppfördes 1863 efter ritningar av arkitekt Per Ulrik Stenhammar och målades 1871. Tidigare hade Brismene en medeltida kyrka som nu är riven.
Borgunda kyrka uppfördes 1766-1767 efter det att den gamla kyrkan blivit förstörd av ett blixtnedslag år 1765. Tornet och tvärskeppen byggdes 1890. År 1937 avdelades korsarmen i sakristian

Sök mer på Wikipedia