Grolanda

Historik: 1757 införlivat Skärvum. Pastorat: -1757 Grolanda, Skärvum och Jäla, 1757-1961 Grolanda och Jäla, 1962- Floby.

Grolanda kyrka är en kyrkobyggnad i Grolanda socken. Den är församlingskyrka i Floby församling i Skara stift. Kyrkan som uppfördes 1759 ersatte en äldre, medeltida kyrka. Delar av denna första kyrkas norra vägg ingår nu i dagens kyrka. År 1863 uppfördes tornet och exteriören fick sitt nuvarande utseende enligt Thor Medelplans ritningar. Kyrkan renoverades 1953, och försågs med nytt golv och elektricitet, samt 1988 då färgsättningen förändrades. År 1918 var kyrkan nära att brinna ned efter ett blixtnedslag, men räddades. 
 
Sök mer på Wikipedia