Falköpings landsförsförsamling

Historik: Namn: förr Agnestad, namnändringen troligen förenad med att församlingen ökades med del av Falköpings församling. 1983 uppgått i Falköping. Pastorat: Falköping. Övrigt: Agnestads kyrkoruin ligger numera utanför Agnestads bygräns, inom Karlebys rågång. Församlingen motsvarades 1894-1934 av två kommuner, varav den västra 1935 uppgick i stadsförsamlingen. 

 
Mössebergs kyrka, ibland benämnd som Mössebergskyrkan, är en kyrkobyggnad i Falköping, som tillhör Mössebergs församling i Skara stift.
Kyrkan är ritad av arkitekt Anders Ekman. Från början hade kyrkan ett glaskors, vilket numera hänger i triumfbågen. Sedan 1975 är kyrkans korvägg prydd av skulpturen Kristi återkomst, tillverkad av konstnären Harry Svensson i Fägre.
Orgeln beställdes från Östtyskland och byggdes av orgelfirman Eule. Smedmans Orgelbyggeri i Lidköping byggde om orgeln 1979. År 1989 renoverades kyrkan. Nytt innertak installerades för att förbättra akustiken, predikstolen flyttades för att ge plats åt en kororgel och bänkarna fick en mörk, rödbrun ton.

Sök mer på Wikipedia