Bjurum

Historik: Namn: -1768 Mårby, 1768- Bjurum. 1768 införlivat Hånger. Pastorat: -1961 Vilske-Kleva, 1962- Gudhem. 

 
Carl Georg Lillie, godsägare på Stora Bjurum, lät uppföra kyrkan sedan de båda byarna rby och nger slagits samman och deras gamla kyrkor rivits. Kyrkan, belägen på en rullstensås ca 700 meter sydväst om Hornborgasjön, består av rektangulärt långhus med ett tresidigt kor i öster. Vid korets norra sida finns sakristian som byggdes vid renoveringen 1902-1903. Då revs även östra läktaren, godsets egen, och familjen Lillies gravkor sänktes.
Från de gamla kyrkorna kommer en kalk och paten av silver, dopfunten av sten, två ljuskronor, altarets två ljusstakar och en gammal psalmbok och en bibel. Från Hångers kyrka kommer altartavlan från 1705, fyra liljestenar i vapenhuset. En röd sshake medguldbroderier från 1795 har tillverkats för Bjurums nya kyrka.  Ett kalkkläde från 1802 hänger på korets pilaster. En dopfunt av trä införskaffades till den nya kyrkan.

Sök mer på Wikipedia