Älvsborgs regemente

Älvsborgs regemente, I 15 och I 15/Fo 34 var ett svenskt infanteriförband inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan åren 1624 och 1998. Förbandet var förlagt i Borås.
 
Kompanier
 
  • Livkompaniet
  • Marks kompani
  • Gäsened kompani
  • Åhs kompani
  • Redvägs kompani
  • Norra Kinds kompani
  • Södra Kinds kompani
  • Borås kompani
  • Vedens kompani
Soldater från Norra Åsarp, Solberga, Fivlered och Smula socknar hörde bl.a. till Älvsborgs regemente och Redvägs kompani.