Västgöta regemente

Västgöta Regemente, I 6 var ett svenskt kavalleriförband inom Krigsmakten som verkade i olika former mellan åren 1628 och 1927

Regementet har historiska traditioner från de ryttarfanor som sattes upp i Västergötland under 1500-talet och som år 1628 bildade ett regemente, Västgöta regemente till häst. I 1634 års regeringsform benämns regementet som "Västgöta och Dals ryttare". 1655 ändras namnet till Västgöta kavalleriregemente. 1691 blev regementet indelt. Regementet övades från 1689 på Eggby ängar, öster om Skara och från 1745 på Axevalla hed, mellan Skara och Skövde. År 1792 omorganiseras regementet till dragonregemente och från 1802 erhöll det namnet Västgöta linjedragonregemente. År 1806 ändrades namnet till Västgöta dragonregemente.
År 1811 överfördes regementet från kavalleriet till infanteriet och fick det nya namnet Västgöta regemente . Regementet avvecklades 1927

Kompanier 1833
 
Livkompaniet
Laske kompani
Älvsborgs kompani
Barne kompani
Kåkinds kompani
Vadsbo kompani
Gudhems kompani
Vartofta kompan