Kungliga Skaraborgs regemente

Kungliga Skaraborgs regemente, I 9, var ett svenskt infanteriförband inom Krigsmakten som verkade mellan åren 1624 och 1942. Regementet var indelat i 1200 nummer och helt roterat i Skarborgs län.

Regementet härstammar från de fänikor (fotfolk som följde en fana) som på 1500-talet sattes upp i Skaraborg. År 1613 slogs dessa fänikor samman med andra från närliggande landskapet Dalsland och Älvsborgs län och omorganiserades av Gustav II Adolf till Västergötlands storregemente där åtta av totalt 25 kompanier rekryterades från Skaraborg län. Västergötlands storregemente bestod av tre fältregementen där Skaraborgs regemente var ett. Någon gång mellan 1621 och 1624 splittrades storregementet till tre mindre regementen där Skaraborgs regemente var ett.

Övningsfält och förläggningsort var från 1673 till 1696 Eggby ängar och från 1696 till 1913 Axevalla hed.

Kompanier 1684

 1. Livkompaniet
 2. Överstelöjtnantens kompani
 3. Majorens kompani
 4. Vartofta kompani
 5. Skåninge kompani
 6. Kåkinds kompani
 7. Willska kompani
 8. Norra Wassbo kompani

Kompanier 1854

 1. Livkompaniet
 2. Höjentorps kompani
 3. Vartofta kompani
 4. Vilska kompani
 5. Södra Vadsbo kompani
 6. Norra Vadsbo kompani
 7. Kåkinds kompani
 8. Skånings kompani