Åsle

Historik: Pastorat: till 1700-talet Åsle, Mularp, Flittorp och Tiarp, sedan -1922 Åsle, Mularp och Tiarp, 1922- Slöta. 

 
Åsle kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Åslebygdens församling i Skara stift. Fram till 2010 hörde kyrkan till Åsle församling som därefter uppgick i Åslebygdens församling. Kyrkan ligger i Åsle kyrkby i Falköpings kommun.
Åsle kyrka uppfördes på 1100-talet. Korsarmarna byggdes till på 1570-talet, och den södra armen fick smeknamnet Mularps kyrka eftersom den var avsedd för befolkningen i Mularp. I Norra korsarmen fanns förr det Lilliehökska gravkoret, men det används nu som dopkor. Taket täcks av gotiska  kryssvalv. Klockstapeln uppfördes 1722. Kyrkan fick sitt förändrade utseende vid en renovering 1948. Endast predikstolen och altaruppsatsen är kvar i ursprungligt skick. År 2008 genomgick kyrkan en större renovering.
 
Sök mer på Wikipedia