Vilske Kleva

Historik: Pastorat: -1768 Kleva, Ullene, Mårby och Hånger, 1768-1961 Vilske-Kleva, Ullene och Bjurum, 1962- Gökhem. 

 
Vilske-Kleva kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Floby församling i Skara stift. Kyrkan ligger högt uppe på Mösseberg i samhället Vilske-Kleva nordväst om Falköping.
Första kyrkan på platsen var troligen en träkyrka som uppfördes på 1000-talet. Nuvarande stenkyrka i romansk stil uppfördes under 1100-talet. Från början bestod den av långhus med ett smalare absidkor i öster och en triumfbåge mellan långhus och kor. Redan under medeltiden förlängdes långhuset åt väster. Sakristian vid korets norra sida tillkom också under medeltiden. Kalkmålningar utfördes i två omgångar. Äldsta målningarna med svarta streck och linjer är från omkring år 1300. Andra omgången målningar tillkom under senare delen av1400-talet eller omkring år 1500. Dessa tillskrivs mäster Amunds skola. 1774 genomgick kyrkan en kraftig ombyggnad då kyrktornet och orgelläktaren uppfördes. Troligen var det på1700-talet som kyrkans fönster förstorades. På grund av rasrisk lät man 1824 avlägsna långhusets medeltida takvalv. Kryssvalvet ovanför koret behölls dock. 1915 - 1916 byggdes ett nytt innertak av trä. En restaurering genomfördes 1938 efter förslag av arkitekt Adolf Niklasson. De medeltida kalkmålningarna togs då fram och ett igenmurat absidfönster togs upp. 1964 sattes en medeltida järnbeklädd dörr in i södra ingången. Dörren har en dragring utformad som drakar och satt tidigare i norra ingången.
 
Sök mer på Wikipedia