Ugglum

Historik: Pastorat: -1360 eget, 1360- Gudhem. 

 
Ugglums kyrka är en kyrkobyggnad i Falköpings kommun som tillhör Gudhems församling i Skara stift. Den har alltsedan medeltiden varit sockenkyrka i Ugglums socken.
Kyrkan från 1100-talet är uppförd av sandsten i äldre romansk stil. Under det nordiska sjuårskriget på 1560-talet utsattes kyrkan för en dansk påhälsning och kulhålen finns fortfarande kvar i kyrkoporten. Prästen Herr Erik och byborna visade stort mod och lyckades försvara kyrkan. Lejonet på vindflöjeln är en symbol för detta, medan Herr Erik själv ligger begravd under predikstolen.
Kyrkan genomgick en renovering år 1820 då kyrkan förlängdes, vapenhuset på södra sidan revs och en läktare anlades. Läktaren är numer riven. Även klockstapeln är från 1820. År 1914 och 1999 restaurerades kyrkan. Från 1100- och 1200-talen finns tre liljestenar och två runstenar bevarade. Runstenarna ingår nu i Historiska museets samling.
 
 
Sök mer på Wikipedia