Torbjörntorp

Historik: Pastorat: till 1400-talet Friggeråker, sedan Falköping. 

 
Torbjörntorps kyrka är en kyrkobyggnad i Torbjörntorp, som tillhör Mössebergs församling i Skara stift och ligger cirka tre kilometer norr om Falköping. Kyrkan uppfördes 1872 som ersättning för en medeltida kyrka som stod på samma plats och revs i samband med det nya kyrkobygget. Den liksom dess äldre företrädare har varit sockenkyrka i Torbjörntorps socken.
 
Sök mer på Wikipedia