Sörby

Historik: Pastorat: Gökhem. 

 
Sörby kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Floby församling och Skara stift. Den har alltsedan medeltiden varit sockenkyrka i Sörby socken.
Den första kyrkan byggdes på 1100-talet i romansk stil och med ett litet rakslutet kor. I den nuvarande kyrkans långhus ingår troligtvis delar från den medeltida kyrka. År 1772 revs koret och kyrkan förlängdes femton alnar (cirka 9 meter) åt öster och fick en tresidig koravslutning. Sakristian byggdes 1780 och tornet uppfördes troligen ungefär i samma skede. Kyrkan har ett golv av kalkstenshällar. Det platta innertaket tillkom 1925 och dekorationsmålades av artisten Gustav Ström från Skärhamn.
 
Sök mer på Wikipedia