Stenstorp

Historik: Pastorat: till 1400-talet troligen eget, sedan -1920 Stenstorp, Brunnhem och Södra Kyrketorp, 1920-1961 Stenstorp, Brunnhem, Södra Kyrketorp, Segerstad, Valtorp och Håkantorp, 1962- Stenstorp, Brunnhem, Södra Kyrketorp, Segerstad, Valtorp, Håkantorp, Dala, Borgunda och Högstena. 

 
Stenstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Stenstorp som tillhör Stenstorps församling i Skara stift. Den liksom dess äldre föregångare har alltsedan medeltiden varit sockenkyrka i Stenstorps socken. Vid 1800-talets början revs de medeltida kyrkorna i Stenstorp, Brunnhem och Södra Kyrketorp, och 1817 byggdes en ny gemensam kyrka i Stenstorp. Där de äldre, medeltida kyrkorna stått i Brunnhem och Södra Kyrketorp, står nu klockstaplar för böneringningar under somrarna. Stenstorps kyrka restaurerades 1931 och 1957.
 
Sök mer på Wikipedia