Solberga

Historik: Pastorat: Norra Åsarp. Län: -1973 Älvsborgs län, 1974- Skaraborgs län. 

 
Solberga kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Åsarps församling i Skara stift. Den har alltsedan medeltiden varit sockenkyrka i Solberga socken.
Under 1100-talet eller 1200-talets första hälft uppfördes en stenkyrka i romansk stil. Senare, troligen under 1700-talet, byggde man till ett tvåvånings vapenhus i trä. Enligt arkivuppgifter ska ett tidigare vapenhus ha funnits vid södra långsidan, men fick vid en renovering 1863 sin nuvarande placering vid västra gaveln. Kyrkans ingång finns i väster och går genom vapenhuset. År 1923 igenmurades det korfönster som fanns över altaret och i koret tillkom en väggmålning. Takmålningarna från 1766 gjordes av Fredrik Wahlin. I klockstapeln hänger en medeltida storklocka och en lillklocka gjuten i Skara från 1774. År 1973 gjordes en inre renovering där bänkarna i koret togs bort och bänkavståndet ökades. På läktarens norrsida är den gamla bänktypen bevarad.
 
Sök mer på Wikipedia