Smula

Historik: Pastorat: Norra Åsarp. 

 
Smula Kyrkoruin, 22x8 m (Ö-V). Kordelen är 6 m br och är i Ö rundad. På S sidan är vapenghuset 5x5 m. Murarna som återstår är 1,1 mbr och 0,3-0,9 m h. De är övertorvade. V om runinen har man i sentid rest en klockstapel. På kyrkogården som är omgärdad av en stenmur finns ett flertal gravstenar synliga i markytan och några står uppresta mot jordfasta stenar. Runt kyrkoruinen är: Ödekyrkogård, 70x65 m (NÖ-SV) omgärdad av bogårdsmur 0,5-1 m av kallmurad sten i upp till 6 skift och med inslag av större jordfasta stödstenar. På kyrkogården är en nyuppförd klockstapel samt i markytan SÖ-SV om ruinen ett 10-tal gravhällar av kalksten.
 
Sök mer på Wikipedia