Slöta

Historik: Pastorat: till omkring 1430 Slöta, Saleby, Smedby och Falekvarna, därefter till omkring 1545 Slöta, Karleby, Leaby,Saleby (övre),Smedby, Lovene och Falekvarna, därefter till 1680 Slöta, Falekvarna, Karleby och Smedby, sedan -1922 Slöta och Karleby, 1922- Slöta, Karleby, Åsle, Mularp och Tiarp. 

 
Slöta kyrka är en kyrkobyggnad i Falköpings kommun som tillhör Slöta-Karleby församling i Skara stift. Den och dess äldre företrädare har alltsedan missionstiden varit sockenkyrka i Slöta socken.
Kyrkobygget påbörjades 1787 samtidigt med rivningen av den gamla medeltida kyrkan. Slöta har varit bebott redan på bondestenåldern och i historisk tid finns präster omnämnda sedan 1417. Den medeltida kyrkan eldhärjades åtminstone fem gånger och den brändes av danska trupper 1278, 1450 och 1566. Två gånger slog blixten ner, senaste gången 1754, då klockorna kunde räddas. När den nya kyrkans torn stod klart 1794, hängdes de gamla klockorna på plats. Helt färdigbyggd blev kyrkan först 1820. År 1857 installerades orgeln med 24 stämmor, tillverkad 1769 för Folkärna kyrka i Dalarna. Orgeln anses vara en av Skara stifts förnämsta.
Kyrkan är byggd i sengustaviansk stil och fylld med ljus och rymd. Altaret, en stenhäll med två stengavlar, är ursprunglig. I korabsiden finns en mosaik av konstnären Gun Setterdahlfrån Stockholm, med inspiration från mosaikerna i Ravenna. Dopfunten är från 1200-talet och predikstolen är från 1700-talet. I sakristian finns en gammal porträttsamling med kyrkoherdar och ett exemplar av Karl XII:s bibel.
 
Sök mer på Wikipedia