Skörstorp

Historik: Pastorat: -1925 Hångsdala, 1925-1961 Dimbo, 1962- Valstad. 

 
Skörstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Skörstorp i Falköpings kommun. Den är en av kyrkorna som tillhör Åslebygdens församling i Skara stift. Den har alltsedan medeltiden varit sockenkyrka  i Skörstorps socken.
Utanför kyrkan står en traditionellt rödmålad och öppen klockstapel. Stapeln som uppfördes på 1700-talet har en huv i renässansstil. Den större kyrkklockan göts 1526 av Johannes Bosson, medan den mindre göts 1930.
Kyrkan är en välbevarad medeltida rundkyrka som uppfördes under senare delen av 1100-talet, under biskop Bengt den godes tid. Den har en rund form med vapenhus och kor som rektangulära tillbyggnader. Under 1400-talet eller 1500-talet försågs innertaket med valv. Koret med absid och sakristia tillkom på 1660-talet. Sakristian byggdes ursprungligen som gravkor till släkten Spens på Orreholmen. Taket, som främst breder ut sig över den runda kyrkosalen, är ett svarttjärat spåntak. Ovanför dess mitt reser sig en spira dubbelt så högt som taket. Spiran, uppförd 1666, har en mindre lökkupol som bas ovanför taket. Vapenhusets portal är från 1899.

Sök mer på Wikipedia