Broddetorps socken

Historik över Broddetorps socken

Broddetorps socken i Västergötland ingick i Gudhems härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun.Delar av kyrkbyn Broddetorp ligger i socknen. Sockenkyrkan Broddetorps kyrka, gemensam med andra socknar, ligger i Bolums socken.

Socknen har medeltida ursprung.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Broddetorps församling och för de borgerliga frågorna bildades Broddetorps landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Gudhems landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun. Församlingen utökades 1989 och uppgick 2006 i en återbildad Hornborga församling.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Gudhems härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente Livkompaniet och Höjentorps kompani och Västgöta regemente, Gudhems kompani.

Namnet skrevs 1439 Brwddatorpa och kommer från kyrkbyn. Efterleden är torp, 'nybygge'. 

Förleden innehåller mansnamnet Brodde.

Sök mer på Wikipedia
Guhems härad