Borgunda socken

Borgunda socken i Västergötland ingick i Gudhems härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun

Socknen har medeltida ursprung.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Borgunda församling och för de borgerliga frågorna bildades Borgunda landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Stenstorps landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun. Församlingen uppgick 2010 i Dala-Borgunda-Högstena församling.

Gudhems härad
 
 

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Gudhems härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente Livkompaniet och Västgöta regemente, Gudhems kompani.

Namnet skrevs på 1330-talet Burghundrä och kommer från kyrkbyn som i sin tur kommer från ett äldre namn på Borgundaberget, Borghund, '(framträdande) höjd'.Namnet skrevs förr även Borna socken

Sök mer på  Dala-Borgunda-Högstena Hembygds- och Fornminnesförening och på Wikipedia