Östra Tunhem socken

Östra Tunhems socken i Västergötland ingick i Gudhems härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun

Socknen har medeltida ursprung. Före 17 april 1885 var namnet Tunhems socken.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Tunhems församling och för de borgerliga frågorna bildades Tunhems landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Gudhems landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun. Församlingen uppgick 2006 i Gudhems församling                                     

Gudhems härad

 


                                                                

 

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Gudhems härad. De indelta soldaterna tillhörde Västgöta regemente, Gudhems kompani.
Namnet skrevs 1320 Tunem och kommer från kyrkbyn. Efterleden är hem, 'boplats; gård'. Förleden är tun, '(in)hägnad.

Sök mer Wikipedia