Yllestad socken

Yllestads socken i Västergötland ingick i Vartofta härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun

Socknen har medeltida ursprung.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Yllestads församling och för de borgerliga frågorna bildades Yllestads landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Vartofta landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun.Församlingen utökades 2002.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Vartofta härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente, Vartofta kompani.

  Vartofta härad
                                      

Namnet skrevs 1323 Ylistadhum och kommer från kyrkbyn. Efterleden innehåller sta(d), 'ställe, plats'. Förleden kan innehålla mansnamnet Yli(r), 'Skrikhalsen' bildat av 'yla'.
Sök mer på Wikipedia  

                  
.