Vårkumla socken

Vårkumla socken i Västergötland ingick i Frökinds härad och är sedan 1974 en del av Falköpings kommun.

Socknen har medeltida ursprung.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Vårkumla församling och för de borgerliga frågorna bildades Vårkumla landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Frökinds landskommun som 1974 uppgick i Falköpings kommun.Församlingen uppgick 2002 i Kinneveds församling.
Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Frökinds härad.

De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente, Vilska kompani och Västgöta regemente, Laske kompani.

Namnet skrevs 1397 Warakumbla och kommer från kyrkbyn. Efterleden innehåller plural av kummel, '(grav)minnesmärke'. Förleden tolkning är oklar, den kan innehålla várar 'högtidlig, med ed beseglad försäkran eller löfte'.

Sök mer  på Kinneved Hembygdsförening 
hemsida och på Wikipedia